Still ‎– Still

Still ‎– Still (LP)

Still ‎– Still

Tracklist

A1 Love In May · Майска Любов
A2 Balated Rendezvous · Късна Среща
A3 A Star In One's Heart · Звезда В Сърцето
A4 Everyone Has A Waning · Всеки Има Залез
A5 Rendezvous · Среща
A6 Amorous Light · Любовна Светлина
B1 Wait A Minute · Почакай
B2 I Can Jump Over Puddles · Мога Да Прескачам Локви
B3 Firefly · Светулка
B4 The Flowers Are Blossoming · Идват Цветята
B5 Wishing Good-Night · Пожелание За Лека Нощ
B6 Shaking Hands · Ръкуване
B7 Thirst · Жажда
Състояние на плочата:  Very Good (VG)

Състояние на обложката: Very Good +(VG+)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI