Various – Руски Емигрантски Песни 8

Various – Руски Емигрантски Песни 8

Various – Руски Емигрантски Песни 8

Състояние на касетата: Very Good + (VG+)

Състояние на кутията:  Very Good + (VG+)