Various – Руски Емигрантски Песни 7

Various – Руски Емигрантски Песни 7

Various – Руски Емигрантски Песни 7

Състояние на касетата: Very Good + (VG+)

Състояние на кутията:  Very Good + (VG+)