Various - Руски Емигрантски Песни 2

Various - Руски Емигрантски Песни 2

Various - Руски Емигрантски Песни 2

Състояние на касетата: Very Good + (VG+)

Състояние на кутията:  Very Good + (VG+)