Johnny Cash ‎– The World Of Johnny Cash

Johnny Cash ‎– The World Of Johnny Cash (LP)

Johnny Cash ‎– The World Of Johnny Cash

2LP
Състояние на плочата: Very Good  (VG)

Състояние на обложката:  Very Good  (VG)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI