Тончо Русев - Ти Сън Ли Си...

Тончо Русев - Ти Сън Ли Си...

Тончо Русев - Ти Сън Ли Си...

Състояние на касетата: Very Good + (VG+)

Състояние на кутията:  Very Good  (VG)