Crosby, Stills, Nash & Young ‎– Déjà Vu

Crosby, Stills, Nash & Young ‎– Déjà Vu (LP)

Crosby, Stills, Nash & Young ‎– Déjà Vu

Състояние на плочата: Good + (G+)

Състояние на обложката:  Very Good + (VG+)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI