The Beatles ‎– Rock 'n' Roll Music Vol. 1

The Beatles ‎– Rock 'n' Roll Music Vol. 1 (LP)

The Beatles ‎– Rock 'n' Roll Music Vol. 1

Състояние на плочата: Very Good + (VG+)

Състояние на обложката:  Very Good + (VG+)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI