The Beatles ‎– Beatles For Sale

The Beatles ‎– Beatles For Sale (LP)

The Beatles ‎– Beatles For Sale

Състояние на плочата: Very Good (VG)

Състояние на обложката:  Very Good  (VG)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI