Yes ‎– The Yes Album

Yes ‎– The Yes Album (LP)

Yes ‎– The Yes Album

Състояние на плочата: Very Good  (VG)

Състояние на обложката: Good + (G+)

Плочата е почистена на вакуумна машина OKKI NOKKI