Контакти

Списание "Про-Рок"
София 1606
П.К. 154
e-mail: pro-rock@pro-rock.net
мнения и препоръки:info@pro-rock.net
реклама: ads@pro-rock.net
web: efo@pro-rock.net
уеб: www.pro-rock.net
myspace: myspace.com/prorockbg

PRO-ROCK Magazine
P.O. Box 154
1606 Sofia, Bulgaria
e-mail: pro-rock@pro-rock.net
info:info@pro-rock.net
advertisement: ads@pro-rock.net
web: efo@pro-rock.net
homepage: www.pro-rock.net
myspace: myspace.com/prorockbg